Ukentlig sjekkliste for tårnkranfører

Sendes inn ukentlig hver fredag, eller ved endt oppdrag.
  1.1 Daglig visuell kontroll av følgende utstyr, lytt etter eventuelle ulyder / se etter endringer:

  -heisewire og wireskiver
  -løpekattwire og wireskiver
  -løpekatt m/bæreruller og styreruller
  -endefeste på heisewire
  -krok m/låseleppe og svivel
  -funksjonskontroll av brems på heisespill, løpekatt- og svingmotor(er)
  -funksjonskontroll av endebrytere

  1.2 Fundamentering og undervogn/bunnkryss (se etter setninger, skader og deformasjoner)

  Beskrivelse av avvik / Description:


  1.3 Stål struktur undervogn/bunnkryss og krantårn (se etter skader og deformasjoner, også rekkverk og gangveier)

  Beskrivelse av avvik / Description:


  1.4 Tilførsels kabel og hovedbryter (sjekke oppheng / avlastninger og eventuelle gnisning skader)

  Beskrivelse av avvik / Description:


  1.5 Sentralsmøring (sjekke at det er fett i beholder og at slanger og nipler ikke er skadet)

  Beskrivelse av avvik / Description:


  1.6 Svingkrans (sjekke bolter visuelt og eventuelt smøre svingkrans innvendig og utvendig)

  Beskrivelse av avvik / Description:


  1.7 Elektro skap (sjekke at skapdører lukket, se etter skader). Ekstra viktig på vinter pga temp i el-skap.

  Beskrivelse av avvik / Description:


  1.8 Hivmaskineri (sjekk oljelekkasjer / oljenivå og at heisewire er fri for skader og ligger fint på trommel)

  Beskrivelse av avvik / Description:


  1.9 Løpekattmaskineri (sjekk oljelekkasjer / oljenivå og at løpekattwire er fri for skader og ligger fint på trommel)

  Beskrivelse av avvik / Description:


  1.10 Rekkverk/plattinger på bakbro (se etter skader deformasjoner og løst utstyr)

  Beskrivelse av avvik / Description:


  1.11 Utligger - stål struktur og gangveier (se etter skader og deformasjoner)

  Beskrivelse av avvik / Description:


  1.12 Dokumentasjon (sjekk at det finnes instruksjonsbok og sertifikater på kran samt tilhørende utstyr)

  Beskrivelse av avvik / Description:


  1.13 Sjekk eventuelt ekstrautstyr hvis montert - hinderlys, lyskastere, kamera, flaggstang (se etter skader, deformasjoner og at det ikke finnes løst utstyr liggende på plattformer etc.)

  Beskrivelse av avvik / Description:


  1.14 Krana er satt i vindfristilling i henhold til instruksjon etter endt arbeidsdag. Eventuelt kamera er slått av.

  Beskrivelse av avvik / Description:


  1.15 Kranførerhytte er låst etter endt arbeidsdag. Nøkkel lagt i nøkkelboks.

  Beskrivelse av avvik / Description:


  Anmerkninger / kommentarer

  Skjema er sendt inn av